• Wij zijn GMF

    Benjamin, bestuurslid, handige harry

    Gelukkig zijn er ook veel mensen binnen en buiten GMF die constant aan de ecologische kar blijven trekken en op dezelfde nagel blijven kloppen.

GMF steunt RUP groen (maar heeft ook wat vragen)

9 februari 2021 at 8:14am

Op 29 september 2020 stelde de gemeenteraad het ontwerp-RUP Groen (RUP 169) voorlopig vast. Daarbij waren ook al onteigeningsplannen en een flankerend landbouwbeleid. 

Gents MilieuFront is tevreden over het feit dat de stad Gent echt en proactief werk maakt van meer groen en om groen voor de toekomst te beschermen. 

En dat is nodig. Gent beschikt over weinig openbaar groen in en buiten de stad. Ook voldoet de stad Gent niet altijd aan haar eigen groennorm (10m² wijkpark (minstens 1 ha groot, per inwoner, op 400 m wandelafstand) voor elke Gentenaar).

Toch heeft GMF ook nog wat vragen: 

  • Naast de gebieden die geïnventariseerd zijn in RUP Groen zijn er nog reststukken die nu groen zijn maar nog niet beschermd zijn. De stad moet in de toekomst kijken naar instrumenten om deze stukken groen juridisch te beschermen.
  • De overheid moet dringend werk maken van de bouwshift
  • De stad moet ook (blijvend) werk maken van kleindschalige groenelementen in de kernstad

Ons volledige bezwaarschrift kan je hier vinden

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X