• Wij zijn GMF

    Amélie, bestuurslid (HR) en all-round vrijwilliger

    GMF empowert iedereen die van Gent een gezondere stad wil maken.

GMF vraagt dat er beter wordt nagedacht over groen rond AC Portus

3 maart 2021 at 3:41pm

Gents MilieuFront heeft op zich geen bezwaar tegen de projectontwikkeling die voorzien is aan de Portus-site in de Keizer Karelstraat 1 in Gent. We zijn – net als het stadsbestuur – pro de ontwikkeling van een kwalitatief, multifunctioneel project op de oude Belgacom-site, dat geënt is op groenstructuren. GMF wenst wel dat de kwaliteit van de toekomstige groenstructuren en publieke ruimte wordt verzekerd. We zijn bezorgd omdat er in het dossier en de projectuitwerking te weinig aandacht wordt besteed aan de bestaande bomen en de omgevingskwaliteit van de voorgestelde groenvoorzieningen.

Daarom vragen we dat er voor de aflevering van de vergunning een uitgewerkt landschapsplan aan het dossier wordt toegevoegd, dat minstens de volgende elementen bevat:

  • De projectontwikkelaar gaat op een ernstige manier na of de bestaande bomen kunnen worden verplant, zoals ook in de aandachtspunten in de sloopvergunning van 23 juli 2020 wordt aangehaald.
  • Alle behouden, verplantte en nieuwe bomen van eerstegrootte-orde en hun relatie tot de omgeving moeten de basis vormen van het nieuwe groenconcept. Daarbij verwijzen we naar de ambities die bij de architectuurwedstrijd (2014) en de toelichtingsnota van het RUP (2018) werden geformuleerd.
  • De voorziening van 18 bomen in het nieuwe concept is onvoldoende voor GMF, dat staat niet in verhouding tot de impact van het totale project. Minstens een dubbele compensatie is omwille van de klimaatimpact van het project en uit ecologisch aangewezen. 
  • Indien er op de site zelf te weinig ruimte aanwezig, is stelt GMF voor dat de projectontwikkelaar in de onmiddellijke omgeving van het project nieuwe bomen aanplant, op plekken die Stad Gent aanwijst. Het landschapsplan wordt dus idealiter heel wat ruimer opgevat dan louter de site zelf.
  • De plantmaat van de nieuwe bomen mag zeer fors zijn gezien het over de vervanging van minstens 40 jaar oude bomen gaat, + opdat de groenvoorzieningen ook zo snel mogelijk een ruimtelijke impact hebben.

We hopen dat het landschapsplan – wat ons betreft een essentieel document om het project te kunnen evalueren – zal worden meegenomen in het verdere beslissingstraject.

Ons volledige bezwaarschrift vind je hier.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X