• Wij zijn GMF

    Lieven, vrijwilliger beleid

    Gent mee veranderen door te denken én te doen!

2 bomen krijgen nieuw leven op Dok-Noord. GMF wenst ze veel succes!

14 december 2022 at 11:36am

Op woensdag 14 december vond aan Dok-Noord een speciale operatie plaats: twee grote platanen werden verplant van de oude Meyvaertsite naar het nieuwe park tussen Hal 16 en De Expeditie. De verhuis en de redding van de bomen is het resultaat van hard werk geleverd door Gents MilieuFront. Symbolisch zijn de platanen belangrijk: ze tonen aan dat bomen kunnen worden behouden bij sloopwerken, en dat men in de toekomst bij ontwikkelingen rekening moet houden met het aanwezige groen.

In november 2021 ging Gents MilieuFront (GMF) in beroep tegen de kap van 2 grote platanen aan Dok-Noord. De volwassen bomen zouden worden gerooid samen met de sloop van de oude glasfabriek om plaats te maken voor een nieuw gebouw. Het heeft een poos geduurd, maar GMF bekwam een noodoplossing: door de bomen te laten verplanten naar een nieuw park in de buurt werden ze gered van een definitieve sloop.

Liever gebleven

“Het blijft wel jammer dat er tijdens de projectontwikkeling rond de voormalige glasfabriek Meyvaert aan Dok-Noord geen rekening werd gehouden met de platanen. We hadden ze natuurlijk veel liever zien blijven”, vertelt Dirk Waelput, vrijwilliger bij GMF. “Ze moesten weg, ook al waren ze tot vandaag  beeldbepalend in hun omgeving en konden ze een onderdeel vormen van een ontmoetingsplek aan het toekomstige woonproject.”

Uit de oorspronkelijke omgevingsvergunning bleek  dat men geen garantie kon bieden dat de twee platanen de sloopwerken van de gebouwen zouden overleven. Er komt een gebouw in de plaats.

Yes we can

Door de actie van GMF  is nu aangetoond dat het effectief wel mogelijk is om bomen te behouden tijdens de sloop van gebouwen, ook in moeilijke situaties. Op de keper beschouwd was rooien of verplanten dus helemaal niet nodig.

“We hopen dat iedereen – van projectontwikkelaars over architecten tot aannemers – bij hun projectontwikkelingen vanaf nu rekening houden met de landschappelijke kwaliteiten van bestaande bomen en de ecosysteemdiensten die ze kunnen leveren”, zegt Waelput.

Waarde van bomen

“Grote bomen zijn essentieel in de strijd tegen de opwarming van onze stedelijke omgeving, die bovendien zeer veel ecosysteemdiensten leveren”, gaat Waelput verder. “Hun waarde aan de omgeving wordt volgens de Uniforme Methode voor Waardebepaling geschat op vele tienduizenden euro’s.” 

“We moeten zeker niet alles in sommen geld uitdrukken, maar het moet maar eens gedaan zijn met onachtzaam waardevolle bomen te kappen omdat ze in de weg staan voor nieuwe projecten. En je ziet: mits goede wil is veel mogelijk!”

Het verplanten gebeurde in opdracht van de projectontwikkelaar door een gespecialiseerd bedrijf.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X