• Wij zijn GMF

    An, bestuurslid, redactieraad & activiteitenwerkgroep

    Met ludieke en/of inhoudelijke acties maken we van Gent letterlijk en figuurlijk de schoonste stad ter wereld!

Verdienen Gentse parkjes bijkomende bescherming?

9 november 2017 at 1:18pm

Om groene zones en parken in Gent beter te beschermen maakte de stad Gent een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan op, het zogenaamde RUP Groen. Het RUP Groen heeft twee belangrijke doelstellingen

Het RUP Groen vertrekt vanuit volgende doelstellingen:
– behoud van de huidige oppervlakte natuur en bos
– uitvoering geven aan het groenstructuurplan, en meer bepaald: de realisatie van de gewenste groenstructuur planologisch mogelijk maken.

In dit RUP Groen geeft de stad Gent de groene zones een gepaste bestemming. Zo kunnen die percelen bijvoorbeeld niet meer worden bebouwd. Ze worden dus als groengebied beschermd. Je vindt hier alles over het RUP Groen. 

Nu blijkt dat een aantal bestaande groenzones niet opgenomen zijn in het RUP Groen. Een aantal buurtorganisaties vraagt waarom 5 parkjes niet opgenomen zijn in het RUP. Het gaat om volgende parkjes/gebieden: het Reigersparkje in de Zuidelijke stationsbuurt, het Boerenhof in het Rabot, het Driemasterpark in Wondelgem, het Sleutelbloempark in Sint-Amandsberg en het buurtpark aan Maria Goretti kerk langs de Blaisantvest. In totaal gaat het om de herbestemming van 2,6 hectare. Het gaat om parkjes die gegroeid zijn uit buurtinitiatieven en die een belangrijke sociale rol vervullen. Ze hebben momenteel een andere planologische bestemming en lopen daardoor het risico om in de toekomst te verdwijnen.

De buurten hebben een gezamenlijke brief geschreven om hun vraag kracht bij te zetten. Je vindt de brief hier

Gents MilieuFront vraagt dat de stad

  • onderzoekt waarom de parkjes niet opgenomen zijn;
  • de parkjes alsnog opneemt in RUP Groen of ernstig motiveert waarom ze niet kunnen opgenomen worden in RUP Groen; 
  • onderzoekt of er nog restgronden, groene zones of parkjes niet zijn opgenomen in RUP Groen. 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X