• Wij zijn GMF

    Pieter, voorzitter en duizendpoot

    Via GMF kan ik in Gent een lokaal antwoord geven aan een wereldwijde uitdaging.

Betonstop in Gent? Toch niet helemaal

16 november 2017 at 11:37am

Het stadsbestuur van Gent wil groene plekken in de stad vrijwaren en nieuwe natuur een plaats geven. Dankzij het RUP Groen wordt meer dan 250 ha bestaand groen beschermd en komt er 140 ha nieuwe natuur- en boszone bij. Een prima initiatief! Maar een aantal groene stukjes worden vergeten. En in Drongen kan alsnog een grote open ruimte verkaveld worden.

Op het gewestplan uit de jaren ’70 werd kwistig rondgestrooid met harde bestemmingen, zoals zones voor wonen of openbaar nut. Daardoor moeten waardevolle open ruimtes nog steeds plaats maken voor woningen of parkings. Meestal is dat onomkeerbaar. Het RUP Groen wil meer dan 100 deelgebieden in de stad beschermen, die vandaag nog bebouwd kunnen worden. Zowel kleinere stukken in de woonwijken, het woongroen, als grotere open ruimtes aan de rand. Afhankelijk van hun biologische waarde krijgen ze een herbestemming als park, natuur of bos.

Vergeten groen
Toch werden enkele groene stukjes in de stad over het hoofd gezien. Deze parkjes maken deel uit van een netwerk van groen door de stad, een netwerk dat mensen samen brengt, een netwerk dat mensen weer met de natuur verbindt. Het gaat onder meer om het Reigersparkje in de stationsbuurt, het Boerenhof in de wijk Rabot, het Driemasterpark in Wondelgem, het Sleutelbloempark in de Sint-Bernadettewijk, het buurtpark aan de kerk aan de Blaisantvest, de groenzone aan de Pinguinstraat in Gentbrugge, de zone achter het Kollekasteel in Mariakerke,… Ongetwijfeld vergeten we er zelf ook nog. Dit schreven we hier eerder over. 

Noordhoutkouter
Een ander belangrijk groengebied voor Gent is de Noordhoutkouter in Baarle (Drongen). Terwijl het groen RUP deze kouter zou moeten beschermen, zet het stadsbestuur de deur open om in dit woonuitbreidingsgebied sociale woningen te bouwen, gecombineerd met stadslandbouw. Nochtans is in de bindende bepalingen van het Structuurplan Gent voorzien dat dit woonuitbreidingsgebied niet bebouwd kan worden. Het is ook niet logisch om hier sociale woningen te bouwen. Dit gebied ligt ver weg, is slecht bereikbaar met openbaar vervoer, de fietsafstand naar de stad is groot. Voor bewoners van sociale woningen – die vaak geen financiële middelen hebben voor een (deel)auto – is dit een slechte locatie. Stadslandbouw is hier wel op zijn plaats. De bewonersgroep Leefbaar Baarle strijdt tegen het aansnijden van de twee woonuitbreidingsgebieden in Baarle. Meer daarover vind je hier

Ontharding
Dit RUP past ook in de klimaatdoelstellingen van de stad. Inzetten op ontharding en vergroening van versteende ruimte is een belangrijke doelstelling uit het klimaatadaptatieplan van de stad. Zo wordt werk gemaakt van het milderen van het hitte-eiland effect, is er meer ruimte om overtollig regenwater op te vangen, droge periodes te overbruggen en koolstof op te slaan. Dit RUP Groen biedt de mogelijkheid om deze doelstelling ook waar te maken op het terrein. Een goed voorbeeld hiervan is het ontharden en vergroenen van speelplaatsen van scholen, zoals de speelplaats van de school KTA Mobi aan de Wispelbergstraat. Deze vergroende speelplaats wordt na de schooluren en in het weekend opengesteld voor buurtbewoners. GMF vraagt om in het vervolgtraject van het RUP Groen op te zoek te gaan naar dergelijke mogelijkheden voor vergroening en het publiek maken van versteende ruimtes.

Gents MilieuFront schreef mee aan het advies van de GECORO over het RUP Groen. Het advies vind je hier

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X