• Wij zijn GMF

  Sabine, doener

  zot doen en af en toe actievoeren voor 't milieu

Gentenaars kiezen voor nieuwe frigo/diepvries na metingen elektriciteitsverbruik

16 augustus 2017 at 11:38am

De eerste helft van 2017 heeft GMF het project Frigoslag uitgevoerd. Het project Frigoslag wou aan de hand van metingen van frigo’s en diepvriezers mensen inzicht geven in het energieverbruik van hun toestel. De hoofddoelstellingen van dit project waren enerzijds het sensibiliseren van de Gentenaars, en anderzijds mensen met een oude frigo overtuigen om te investeren in een nieuwe frigo/diepvries.

Van februari 2017 tot en met juni 2017 onderzochten we bij 104 Gentenaars het verbruik van hun frigo en/of diepvries. We gingen langs voor een startbezoek en installeerden de energiemeter, we gingen een tweede keer langs om de energiemeter af te halen en de resultaten uit te lezen en bezorgden iedereen achteraf een berekening van hun verbruik en een (indien relevant) voorstel om een nieuw toestel te kopen.

Onderstaand een aantal resultaten onder elkaar.

 • We kwamen bij 104 klanten over de vloer. Bij 10 van de klanten hebben we geen meting kunnen uitvoeren omdat het stopcontact onbereikbaar was of omdat de frigo ingebouwd was. Bij 5 klanten hebben we meer dan 1 toestel gemeten.
 • De gemiddelde jaarkost (elektriciteitskost) is €91,03 (Diepvries: €119,25 – Koelkast: €85,82)
 • Het procentueel aandeel van het verbruik van de koelkast en diepvries ten opzichte van het totaal verbruik is 13,75 procent van het totaalverbruik (Aandeel koelkasten: 13,07 procent – Aandeel diepvriezen: 15,57 procent)
 • Het gemiddelde jaarverbruik van het gemeten toestel is 313,32 kWh (Koelkast: 298,24 kWh – Diepvries: 355,1 kWh).
 • 28 van de 50 mensen die het advies kregen om hun frigo/diepvries te vervangen hebben hun toestel vervangen of zullen dat in de toekomst doen.
 • Voor alle mensen die een nieuw toestel hebben gekocht (18) of aangaven er in de toekomst een te zullen kopen (10) komen we dan op een een jaarlijkse energiebesparing van 8163 kwh per jaar of het equivalent van het verbruik van 3 tot 4 huisgezinnen. In totaal besparen we zo 1,8 ton CO2 per jaar of 18 ton op 10 jaar.
 • De gemiddelde jaarlijkse besparing op elektriciteitskost bij de aankoop van een nieuw (voorgesteld) toestel is €52,29.

Het volledige eindrapport van het project vind je hier

Frigoslag leeft verder

Gents MilieuFront ziet de mogelijke energiewinst die dit project kan opleveren. Het is echter financieel moeilijk om de metingen te coördineren en uit te voeren met personeel. Gents MilieuFront wil de lessen en de manier van werken van dit project echter niet zomaar verloren laten gaan. Daarom gaat GMF investeren in een verderzetting van project door vrijwilligers. GMF zal dit project verder met vrijwilligers uitvoeren. 
Gents MilieuFront beschikt over meerdere energiemeters. We hebben aan onze klanten sowieso gemeld dat ze gratis bij ons energiemeters mogen ontlenen in de toekomst.

Ondertussen heeft Gents MilieuFront bij 5 nieuwe klanten metingen uitgevoerd. 

Dit project was een samenwerking tussen Gents MilieuFront, buurtcomité Ekkergem en vzw Papegay. Het project werd ondersteund in kader van het subsidiekader ‘Duurzame Wijken’ van de stad Gent. 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X