• Wij zijn GMF

    Lieve, activiteitenwerkgroep en boekenclub

    Samen gaan we voor beter

Gents MilieuFront en Greenpeace trekken naar rechter tegen vergunning vierde rijstrook E40

12 januari 2018 at 1:51pm

De Vlaamse Overheid keurde op 13 november 2017 de stedenbouwkundige vergunning van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen goed voor de aanleg van weefstroken op de E40 tussen Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde. Greenpeace, Gents MilieuFront en een bewoner van Zwijnaarde gaan in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen deze beslissing. Op 15 januari diende de advocaat van de partijen daartoe een verzoekschrift in.
Gents MilieuFront en Greenpeace vragen zowel de schorsing als de vernietiging van de vergunning bij de Raad voor vergunningsbetwistingen. De uitspraak over een schorsing wordt verwacht binnen het half jaar. De uitspraak ten gronde kan enkele jaren op zich laten wachten. De procedure die de partijen nu instellen werkt niet schorsend voor de vergunning. De overheid kan dus beginnen bouwen maar de kans bestaat wel dat ze later wordt teruggefloten of dat ze moet herstellen in oorspronkelijke staat.

Gents MilieuFront tekende in de zomer van 2017 bezwaar aan tegen het project. We vinden een vierde rijstrook op de E40 ongehoord. De vierde rijstrook wordt voorgesteld als een maatregel om de veiligheid te verhogen en het zuiden van Gent beter te ontsluiten. Het recept om alsmaar bijkomende weginfrastructuur aan te leggen blijkt nochtans niet te werken. In september nog maakte touring mobilis bekend dat onze files alsmaar langer en ‘breder’ worden. Het recept voor toenemend verkeer en files is al 50 jaar lang: capaciteit bijbouwen. Dit is niet meer van deze tijd. Bovendien wordt de impact van verkeer op onze luchtkwaliteit altijd maar meer duidelijk. 

De stedenbouwkundige vergunning voorziet een 5.000 m2 aan bijkomende verhardingen.
De Vlaamse Overheid en ook de stad Gent (die dit project positief adviseerde) gaan daarmee in tegen hun eigen beleid.

Greenpeace en GMF vrezen dat met deze vierde rijstrook aanzienlijke milieueffecten verbonden zijn. Op vlak van mobiliteit stelt de bestreden beslissing dat de aanvraag tot doel heeft de verkeersveiligheid tussen beide knooppunten te verhogen. Beide verenigingen zijn van mening dat op middellange termijn een toename van het aantal vervoersbewegingen verwacht kan worden. Op vlak van geluid en trillingen weerhoudt de vergunning geen akoestische impact van de weefstroken. Nochtans stelt de bestreden beslissing zelf verder dat een beperkte toename van het aantal vervoersbewegingen verwacht kan worden, maar de overheid stelt dat dit niet gepaard gaat met een toename van geluidshinder. Op vlak van luchtkwaliteit weerhoudt de bestreden beslissing een terugval van de luchtvervuiling, te wijten aan een vlottere doorstroom van het verkeer. Met de op termijn te verwachten toename van het verkeer verwachten beide verenigingen een verslechtering van de luchtkwaliteit.

Greenpeace en Gents MIlieuFront stellen zich ook vragen bij het onderzoekswerk dat is geleverd in kader van de stedenbouwkundige vergunning. Omtrent de luchtvervuiling wordt in de vergunning geen toetsing uitgevoerd. Het louter stellen dat de impact van het project op de luchtkwaliteit zeer beperkt is kan niet beschouwd worden als een grondige toetsing.
Het stadsbestuur, dat in de stad – met het mobiliteitsplan – probeert om de modal split te veranderen in de juiste richting,grijpt hier gewoonweg terug naar pure autologica. Ze heeft wel de mond vol van inzetten op alternatieven en duurzaam vervoer, maar daar is in het zuiden van Gent (maar ook in de rest van de stad en regio) nog veel werk aan.

 

Greenpeace logo

download 1

 

 

 

 

 

 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X