• Wij zijn GMF

    Guy, organisator en duizendpoot

    Via GMF de klimaat- en duurzaamheidsambities en -inspanningen van Gent continu proberen te verhogen en accelereren, YES!

GMF en Ademruimte vragen plan aan Vlaamse regering voor alle Gentse snelwegen

8 oktober 2019 at 8:35am

Gent is omgeven door snelwegen. Ten zuiden van Gent vormt de knoop R4-E40-E17 één van Europa’s meest complexe wirwar aan grote wegen. Het geheel aan Gentse snelwegen met zijn toenemend verkeer brengt steeds meer hinder met zich mee. Met name het overmatig geluid en de luchtvervuiling zijn directe gevolgen die niet langer gedragen kunnen worden en de vraag naar een meer duurzame oplossing rijst.

Gents MilieuFront wil daarom samen met enkele andere actiegroepen en betrokken bewoners een grondiger onderzoek naar de impact van de Gentse snelwegen (in en rond Gent). Het gaat over het snelwegennetwerk gevormd door de R4, de E17, de B401 en de E40. De verzameling van bewoners- en actiegroepen, natuur- en milieu­bewegingen die onder de naam ‘Ademruimte‘ naar voor zal treden, staat concreet voor de realisatie van een alternatief plan voor genoemde snelwegen.

De Vlaamse regering besliste laatst om een studie te maken naar de hinder en mogelijke alternatieven voor de E17 ter hoogte van Gentbrugge. De scope van het voorlopige plan omvat op dit moment dus uitsluitend het E17-viaduct, terwijl een duurzame benadering een ruimere scope vraagt. De snelwegen impacteren namelijk ook woon-en natuurgebieden in Gent, die momenteel volledig buiten beschouwing gelaten worden. GMF en Ademruimte vragen nu via een open brief aan de Vlaamse regering een alternatief plan voor de R4, de E40, de B401 en de E40 en dit in samenspraak met betrokken burgers.

Ademruimte lanceerde een manifest, gericht aan alle burgers en organisaties die zich willen inzetten voor dit alternatief masterplan. De ondertekenaars vragen daarbij aan betrokken politici en beleidsmakers een andere, betere toekomst voor de Gentse snelwegen en dus ook voor de omwonende burgers. In het manifest worden tien principes opgenomen, die allen tot doel hebben bij te dragen aan het creëren van een beter vooruitzicht voor de snelwegen. Op die manier zal er toch rekening gehouden moeten worden met de leefbaarheid voor huidige én toekomstige generaties en dit op grotere schaal.

Het persbericht van Ademruimte kan u hier terugvinden.

 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X