• Wij zijn GMF

  Lieve, activiteitenwerkgroep en boekenclub

  Samen gaan we voor beter

GMF en ademruimte willen snelheidsverlaging op snelwegen

25 maart 2021 at 1:18pm

Eigen onafhankelijke metingen rond het viaduct Gentbrugge bewijzen dat het werkt. Een aantal Gentse actiegroepen zoals Ademruimte, Natuurpunt en het Gents Milieufront willen op de autostrades rond de stad een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur. Dat heeft positieve effecten op de geluidsoverlast, de hoeveelheid fijnstof en stikstof. Zij eisen dat de Vlaamse Regering in het algemeen en minister Lydia Peeters in het bijzonder hier op korte termijn werk van maakt.

Sinds de renovatiewerken op het E17-viaduct is de snelheid van het verkeer verlaagd van 90 naar 50 kilometer per uur, zolang de werken lopen, dit om de verkeersveiligheid te garanderen.
Omwonenden stellen na vele jaren van geluidsoverlast en fijnstof vast dat de huidige verlaging van de snelheid sterk bijdraagt tot significant minder lawaaihinder, een betere luchtkwaliteit en een lagere stikstofuitstoot. Eigen onafhankelijke metingen (te volgen op lawaai.viadukaduk.be) geven aan dat in de periode van de renovatiewerken de geluidsoverlast daalde met 5 tot 7db. De metingen van fijnstof tonen aan dat in de stillere periodes, op meetplaatsen dicht bij de autostrade, de laagste metingen 10 tot 15 microgram lager liggen dan in de periodes met hogere snelheden. Dit zijn telkens significante dalingen.

Daarom stelt Ademruimte, een vereniging van bewonersgroepen uit Gent en buurgemeenten samen met verenigingen zoals Gents MilieuFront en Natuurpunt, voor om net zoals op de Ring van Brussel (100km per uur) en het Viaduct van Vilvoorde (90 km per uur voor personenwagens, 70km per uur voor vrachtverkeer) structureel een snelheidsverlaging in te voeren op het volledige Gentse snelwegennet. Natuurgebieden zoals Damvallei vormen bovendien een Natura 2000 gebied, waarvoor men in Nederland een verlaagde snelheid heeft ingevoerd met het oog op minder stikstof. Ook het stadsbestuur van Kortrijk heeft intussen het belang van een lagere snelheid van 90km per
uur op de E17 ingezien én heeft bevoegd Vlaams minister Lydia Peeters tot spoed aangemaand.

Concreet stelt Ademruimte voor

 • Snelheidsverlaging naar 90 km per uur in stedelijk gebied
 • Op de E17 tussen de verkeerswisselaars van Destelbergen (tot voorbij het R4-knooppunt =
  Damvallei) tot het op- en afrittencomplex aan De Pinte (= Beer)
 • Op de E40 tussen de R4 gaande van Merelbeke tot voorbij Baarle-Drongen
 • Op het R4 traject Gent-Zeehaven tot Melle en omgekeerd, met een extra snelheidsverlagingvoor het vrachtverkeer tot 70 km per uur
 • Met een algemene extra snelheidsverlaging tot 70 km per uur op het E17-viaduct, in voege vanaf het einde van de werken in september 2021

Ook na Corona blijft de gezondheid en omgevingskwaliteit van iedereen voorop staan en verdienen het klimaat en onze natuurlijke leefomgeving terug minstens evenveel aandacht.

Ademruimte is een vereniging van bewonersgroepen en organisaties uit de agglomeratie Gent en omliggende gemeenten die een andere toekomst willen voor de (internationale) snelwegen door dit dichtbevolkte gebied. Samen zetten zij zich in voor een betere toekomst en vragen politici en beleidsmakers in overleg met de betrokken burgers werk te maken van een duurzaam masterplan voor de snelwegen in en rond Gent. Meer info: www.ademruimte.gent; [email protected]

 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X