• Wij zijn GMF

    Titus, vrijwillig graficus bij Frontaal magazine

    Tijd om te leren over de wereld waarin we leven, vooral mijn Gentje.

RIP outlet center, leve The Loop

29 oktober 2021 at 9:34am

Met RIP The Loop bonden UNIZO en Gents Milieufront (GMF) al in 2014 de kat de bel aan tegen de plannen voor een grootschalig outletcenter op The Loop. Beide partijen trokken ook samen naar de rechtbank om die ontwikkeling een halt toe te roepen en halen nu hun slag thuis. Na een doorgedreven participatieronde stelt stad Gent de nieuwe toekomstvisie voor, waarin er geen plaats meer is voor het outletcenter. 

Mix aan functies beter op zijn plaats

UNIZO en Gents Milieufront hebben dus succesvol het outletcenter tegengehouden en zijn tevreden dat de stad Gent nu ook het voorstel voor een nieuw stadsdeel gevolgd is. Naast de huidige commerciële functies komt er ook plaats voor ontspannen, werken, ondernemen en wonen. Deze mix is de enige garantie voor een nieuw, bruisend stadsdeel. 

Jos Vermeiren, Gedelegeerd bestuurder UNIZO Oost-Vlaanderen: “In 2018 zat het dossier in het slop en stelden UNIZO, GMF en studenten architectuur van KU Leuven campus Sint-Lucas nog een gedurfde, alternatieve en duurzame invulling voor, met een mix van verschillende functies. En nu ligt de nieuwe visie van de stad op tafel. Het spook van het monofunctionele outletcenter dat de handelaars in de binnenstad concurrentie zou aandoen, is nu definitief van de baan. We zijn tevreden omdat de focus nu ligt op de verweving van wonen en kleinhandel en dat er wordt ingezet op zachte mobiliteit, groen-blauwe assen en ontharding.

Openbaar vervoer en ruimtelijke kwaliteit: opletten voor timing en saucissonering 

UNIZO en Gents Milieufront kijken reikhalzend uit naar de verdere concrete stappen in de realisatie van dit project. Het gevaar bestaat dat dat de makkelijke ontwikkelingen (kantoren, woningen en winkels bouwen) vlot gaan maar dat de inrichting van het openbaar domein, die net kwaliteit moet toevoegen aan het gebied (met groen-blauwe assen, bermen,…), naar het tweede plan verschuift en moeilijk (of zelfs nooit) zal worden gerealiseerd. De huidige plannen blijven daar voorlopig nog (te) vaag over. Het project moet als geheel worden bekeken en mag niet worden opgedeeld in verschillende kleine ontwikkelingen (die het geheel niet altijd meenemen).

Wat UNIZO en GMF betreft, moeten het openbaar domein en de publieke functies eerst op punt staan voor de andere – meer commerciële – functies worden ingevuld. Een scenario zoals bij het Oosterweeldossier en de overkapping van de ring, waarbij de ring er komt maar de overkapping op de helling komt te staan, is te vermijden. Er moeten duidelijke garanties komen over de precieze invulling van het openbaar domein en de ontsluiting met het openbaar vervoer. Hierbij is duidelijkheid nodig over timings, budgetten en verantwoordelijkheden.

Retail, horeca en economische ontwikkeling

De huidige grote spelers zoals Ikea en Flanders Expo bepalen nu grotendeels het karakter van de site. De stad biedt de mogelijkheid om gelijkaardige spelers nog een plaats te geven, tenminste als het aanbod complementair is aan dat van de binnenstad. 

Jos Vermeiren, Gedelegeerd bestuurder UNIZO Oost-Vlaanderen: “UNIZO zal erover waken dat dit geen dode letter blijft. Daarnaast leent de site zich uitstekend voor verdere economische ontwikkeling, waarbij lokale handel en horeca onontbeerlijk zijn om te evolueren naar een kwalitatieve woonsite. Het is positief dat ook extra kantoren en KMO’s zich kunnen vestigen op de site, zodat die de hele dag door een levendige plek kan worden dankzij de combinatie van wonen en gemeenschapsvoorzieningen.

Wat met bijkomende automobiliteit? 

Omstreeks 2015 voerden GMF en UNIZO samen campagne tegen het outletcentrum. Eén van de grote argumenten tegen deze ontwikkeling was het feit dat de autosnelwegen ten zuiden van Gent geen extra capaciteit konden slikken. Deze ontwikkeling brengt niet dezelfde automobiliteit met zich mee, maar de overheid moet toch kijken of dit project de draagkracht van de autosnelwegen en de omliggende gebieden niet overschrijdt.

Daarom moeten alternatieven ruim voorhanden zijn. De bereikbaarheid van de site zal namelijk één van de kritische succesfactoren zijn. Door in te zetten op een duurzame mobiliteitsmix zal men vermijden dat deze site vastloopt. Het is evident dat er een kwalitatieve en frequente link moet komen met het station Gent-Sint-Pieters.

The Loop: future proof

The Loop is een van de belangrijkste stedenbouwkundige ontwikkelingen in decennia. Slechts zelden krijgt men de kans om dergelijk groot gebied te ontwikkelen in de nabijheid van de stad. Daarom moet de stad de kans grijpen om de site meteen duurzaam te ontwikkelen. 

Steven Geirnaert, coördinator GMF: “Gent wil klimaatneutraal worden tegen 2050. Als de stad deze ambitie serieus neemt, moet ze ervoor zorgen dat de wijk klimaatneutraal is. Dit is een gedroomde kans om zonder fossiele brandstoffen te werken en volop de kaart te trekken van innovatieve en hernieuwbare vormen van energieopwekking. Het lijkt ons dan ook logisch dat de toekomstige gebouwen en diensten niet op gas werken. Een andere uitdaging die de stad in dit project moet aangaan is betaalbaar wonen.

 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X