• Wij zijn GMF

    Benjamin, bestuurslid, handige harry

    Gelukkig zijn er ook veel mensen binnen en buiten GMF die constant aan de ecologische kar blijven trekken en op dezelfde nagel blijven kloppen.

GMF vraagt dat milieueffecten van The Loop veel beter onderzocht worden

8 juni 2015 at 8:33am

De projectontwikkelaars van The Loop beloven de werken aan de parking stil te leggen omwille van onze procedures. Ze nemen even pauze om het project in de loop van 2015 verder te lanceren. Daarvoor dienen ze nu een aanvraag in om een nieuw MilieuEffectenRapport (MER) te maken. 

GMF verwelkomt het feit dat de milieueffecten opnieuw worden onderzocht maar wil dat dit veel grondiger gebeurt. 

Zo zaaien de projectontwikkelaars weer onduidelijkheid en wordt er gegoocheld en geschoven met oppervlaktes en de invulling daarvan. Ook is het nog altijd onduidelijkheid over het lot van de parking, het aantal parkeerplaatsen en de ontsluiting. 

GMF wil ook dat de impact op de buurgemeentes wordt berekend en dat de milieueffecten ruimer worden gemeten dan enkel op de site zelf. Het outletcenter zal met 3 miljoen bezoekers per jaar ook zijn effecten hebben op de E17 en E40. De milieueffecten moeten dus ruimer worden berekend. GMF wil ook dat de projectontwikkelaars ook bekijken hoe de relatie is tussen hun project en een klimaatneutraal Gent. 

Bovendien wil GMF dat er verschillende alternatieven worden bekenen. De projectontwikkelaars gaan ervan uit dat er bv een tramlus en een treinstation komt. We willen dat ze ook een ‘worst case scenario’ onderzoeken waarbij die infrastructuur niet wordt gerealiseerd. GMF wil ook dat er een alternatief zonder outletcenter wordt onderzocht en schuif als alternatief oa een grootschalige kleinhandel en een distributiecentrum naar voren. 

Ons volledige bezwaarschrift vind je hier

 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X