• Wij zijn GMF

    Lieve, activiteitenwerkgroep en boekenclub

    Samen gaan we voor beter

Schepen Balthazar gelooft niet in The Loop tegen 2020

22 december 2016 at 8:00am

Schepen van Stadsontwikkeling Tom Balthazar en kandidaat-burgemeester voor SP.A gelooft niet dat The Loop tegen 2020 een feit is. Hij doet die uitspraak in het kader van de administratieve procedures die nog moeten gebeuren.

Jammer genoeg blijft hij nog steeds vaag over wat hij nu eigenlijk ethisch gezien vindt van het hele project en de gevolgen ervan voor Gent. Als je zegt de belangen van de Gentenaars te willen dienen, dan verwachten we duidelijke uitspraken. Nu lijkt het erop dat het stadsbestuur hoopt dat Bannimo en McArthurGlen vroeg of laat zélf de stekker uit The Loop trekken en zo de verantwoordelijkheid uit handen van de stad Gent nemen.

The Loop: de toekomstige schandvlek van Gent, een litteken dat onze stad voor de komende decennia zal ontsieren? Wij zeggen duidelijk NEEN, samen met de Gentse middenstand en duizenden inwoners die leefkwaliteit belangrijk vinden.

Eigenlijk bestaat er maar een mogelijke conclusie: RIP The Loop! #komaanTom #RIPTheLoop #komaanGent

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X