• Wij zijn GMF

    Benjamin, bestuurslid, handige harry

    Gelukkig zijn er ook veel mensen binnen en buiten GMF die constant aan de ecologische kar blijven trekken en op dezelfde nagel blijven kloppen.

Stad Gent en vastgoedmagnaten vinden elkaar in The Loop

20 januari 2017 at 8:04am
GMF voert al jaren strijd tegen het outletcenter aan The Loop omwille van zijn nefaste invloed op de handel in de kuip van Gent en zijn verwachtte mobiliteitsinfarct. 
 
GMF oordeelt ook al jaren dat het project niet op een oordeelkundige manier tot stand is gekomen. Apache, de website die onderzoeksjournalisten een platform biedt, kopt vandaag ‘Stad Gent en vastgoedmagnaten vinden elkaar in The Loop’. 

Het artikel legt vast hoe de stad – op een ondoorzichtige of onvoorzichtige manier – in zee gaat met de huidige projectontwikkelaars. Het toont nogmaals de nauwe band tussen het stadsbestuur en grote ontwikkelaars. 
 
We nemen enkele stukken het uit het artikel. 
 
Burgers, actiegroepen, bedrijven en journalisten worden afgeschermd van de weinig transparante en complexe deals, terwijl al minstens veertig miljoen euro publieke middelen in infrastructuur op The Loop werd gestoken. Er wordt gevreesd voor ernstige mobiliteitsproblemen, op kruissnelheid verwacht het totale project jaarlijks tot zes miljoen bezoekers, en gevolgen voor de detailhandel in de binnenstad.

Mobiliteit is voor de actiegroep Gents MilieuFront (GMF), maar ook voor de omliggende steden en gemeenten, de grootste zorg. En niet onterecht. Tijdens de avondspits kan de verzadigingsgraad op de E40 tussen het complex Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde tot 106 procent stijgen. Dat staat in het halverwege 2016 ingediende MER-rapport. Maar Vlaanderen investeert dit jaar 6 miljoen euro in een weefstrook (‘vierde rijstrook’), om de verkeersdoorstroming vlotter te maken. daarvoor wordt volgende maand een bouwvergunninginsaanvraag ingediend. De reistijd zal er niet zozeer verminderen, de grootste winst zal op vlak van verkeersveiligheid geboekt worden, antwoordde minister Weyts eerder op een vraag van Vlaams parlementslid en eerste Gentse schepen Mathias De Clercq (Open Vld).

Dat model is een politieke keuze, en dus niet de enige mogelijkheid om een dergelijk gebied te ontwikkelen. “Het doet vragen rijzen waarom de stad Gent aan één speler de exclusieve mogelijkheid biedt om één van de grootste Vlaamse retailcenters te kunnen bouwen en dit louter op basis van zijn op dat ogenblik toevallig eigenaarschap van een stuk grond,” reageert advocaat Steve Ronse (Publius), die onder meer voor GMF optrad. “Nog toevalliger is het feit dat de desbetreffende grond initieel de bestemming ‘gebied voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen’ had en hierop niets commercieels kon ontwikkeld worden.”

Daarnaast wilde ECPD (een andere grond eigenaar op The Loop) haar ongebonden karakter behouden, de projectontwikkelaar vreesde te veel met het stadsbestuur rekening te moeten houden. “Maar meedoen zal allicht wel voordelen bieden, omdat je aan de bron zit van de vergunningverlenende overheid,” merkt Uyttersprot nog op. 

Dat Banimmo als enige het recht heeft om op de gegeerde terreinen tussen Ikea en Flanders Expo aan ontwikkeling te doen (Veld 12), is een doorn in het oog van andere ontwikkelaars die geen gronden hebben in het gebied, maar misschien wel betere voorwaarden kunnen bieden. Eén van die geïnteresseerde ontwikkelaars merkt op dat zelfs al zou de wetgeving rond overheidsopdrachten niet van toepassing zijn, dan nog zouden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur geschonden zijn. Daarbij wordt gedacht aan een “gebrek aan gelijke behandeling en non-discriminatie, vrije mededinging, transparantie, rechtszekerheid en proportionaliteit.” Dat geïnteresseerde ontwikkelaars, net als actiegroepen of journalisten, bijzonder moeilijk aan informatie geraken over het project, blijft ook een terugkerende opmerking.

Het Gentse schepencollege wil haar standpunt maar bekend maken als er om een advies gevraagd wordt in de procedure voor een stedenbouwkundige vergunning. “We zitten in een juridische positie die ons niet toelaat veel op voorhand te zeggen,” zegt schepen van Stadstonwikkeling Tom Balthazar (sp.a), verwijzend naar zowel het RUP als de overeenkomsten die de grondbank met Schoonmeers-Bugten Banimmo maakte. “Dit is voor ons geen eenvoudige, maar ook geen onmogelijke positie.” Zijn liberale collega Christophe Peeters, onder meer voor Middenstand bevoegd, liet eerder enkel ontvallen dat het concept “verouderd” is.
Het lijkt er dus op dat de politieke steun voor het project, na ruim tien jaar, aan het afkalven is.

Je vindt het volledige artikel hier 
 
De plannen voor het outletcentrum op The Loop zijn een slecht idee voor de stad en zijn bovendien ook tot stand gekomen via een procedure waar je je vragen bij kunt stellen. 
The Loop ligt ook meer en meer onder vuur. De plannen voor het outletcentrum van The Loop moet van tafel. #komaangent 
Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X