• Wij zijn GMF

  Guy, organisator en duizendpoot

  Via GMF de klimaat- en duurzaamheidsambities en -inspanningen van Gent continu proberen te verhogen en accelereren, YES!

Nieuwe Gentse structuurvisie is goed maar te weinig concreet

27 november 2017 at 10:54am

De stad Gent heeft met haar structuurvisie een opvolger voor het ruimtelijk structuurplan klaar. Gents MilieuFront gaat akkoord met de geformuleerde lange termijn visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en de 12 krachtlijnen van Ruimte voor Gent. De visie is grotendeels gebaseerd op het Ruimtelijk Structuurplan Gent en op andere beleidsplannen van de stad, zoals het stadsontwikkelingsplan, het mobiliteitsplan en het klimaatplan. GMF vindt het uiteraard een goede zaak dat de klimaatuitdaging als een belangrijke nieuwe toevoeging ten opzichte van het RSG is opgenomen.

Het is logisch dat Ruimte voor Gent verder bouwt op het bestaande structuurplan. Dat structuurplan bevat immers belangrijke ruimtelijke krachtlijnen en concepten voor een duurzame stad: stadsvernieuwing op maat van de binnenstad, de 19de eeuwse gordel en de randstedelijke woonwijken, vier groenpolen en verbindende groenassen, R40 inrichten als groene stadsboulevard, R4 als grootstedelijke ringweg, verweving van economische activiteiten met wonen,… Op een aantal punten geraakt het structuurplan echter moeilijk uitgevoerd: het uitbouwen van groenassen en groenpolen verloopt traag, de inhaalbeweging voor sociale en betaalbare woningen loopt stroef,… Het zou daarom goed zijn om eerst te evalueren wat er van het structuurplan gerealiseerd werd, wat de redenen zijn waarom andere delen niet of maar gedeeltelijk gerealiseerd werden,… zodat dit gebruikt kan worden voor Ruimte voor Gent.

Ruimte voor Gent is weinig concreet. Er worden in vergelijking met het structuurplan minder uitspraken gedaan op wijk- of straatniveau. Het voorontwerp document kent een zeer diverse mate van detaillering. Zo zijn ecologie/groenstructuur en mobiliteit in detail uitgewerkt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de circulaire economie, stadslandbouw, sociaal wonen,…

Het is vooral opvallend dat de bindende bepalingen zeer beperkt zijn ten opzichte van het structuurplan. Naast de ruimteneutraliteitsnorm is er eigenlijk slechts sprake van 1 domein (stedelijk groen) waar de ambitie aan een normatief kader wordt gekoppeld, te weten de groennorm. 

Dat kan voor Gents MilieuFront zeker beter. Naast het gebrek aan concrete invulling heeft Gents MilieuFront nog suggesties/bezwaren over volgende thema’s 

 1. het concept van ruimteneutraliteit en waarom dit niet doorgetrokken in het plan om woonuitbreidingsgebieden aan te snijden in Baarle;
 2. het voornemen van de stad om mobiliteit en ruimtelijke ordening sterker te koppelen;
 3. circulaire economie;
 4. de stad haar plannen voor natuur en bos;
 5. stadslandbouw;
 6. wonen;
 7. en co-creatie in ruimtelijk beleid: van PPS naar PPPS. 

Het volledige bezawaarschrift vind je hier

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X