• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

Stad Gent keurt bouwproject goed ondanks opname in RUP Groen

24 mei 2018 at 8:09am

Op 9 mei 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een meergezinswoning met parkeerkelder en de aanleg van een gemeenschappelijke binnentuin aangevraagd door ‘Bouw Francis Bostoen’. 

Gents MilieuFront is verbaasd dat de stad Gent de vergunning aan de Apostelhuizen heeft goedgekeurd. Het bouwproject komt midden op een perceel dat is opgenomen in recent voorgestelde RUP Groen. Het lijkt alsof bouwpromotoren nog net, voor dat het RUP Groen van kracht gaat, de nodige bouwvergunningen willen binnen halen. Bovendien wordt dit perceel door de groendienst van de stad erkend als ‘verboden te wijzigen vegetatie’. Het Agentschap voor Natuur en Bos was het hier eerst ook mee eens, maar wijzigde dan haar advies op aanvraag van de bouwheer. Zij beschouwen dit stuk, na tussenkomst van Bostoen, dus plots niet als beschermde vegetatie. Bijgevolg mag het riet en het bos gewoon worden verwijderd en verdwijnen. Het bosje moet nergens anders gecompenseerd worden.

Het bouwproject is ook van plan in de kelderverdieping parking te voorzien, niet alleen voor de wooneenheden, maar ook voor de gebouwen in de omgeving van het perceel. Gents MilieuFront is het niet eens met die werkwijze. De stad erkent dat het al heel druk is in de buurt. In haar motivatie op de argumenten schrijft de stad: ‘De verkeersdruk van gemotoriseerd is reeds hoog’. Voor Gents MilieuFront moet de stad werk maken van bouwprojecten met een nog lagere parkeernorm of ontwikkelingen zonder parkeerplaatsen.
Als het project en de parkeerkelder toch wordt vergund, vraagt GMF om voor elke gerealiseerde plaats een parkeerplaats op openbaar domein te doen verdwijnen.

GMF beraadt zich om beroep aan te tekenen bij Provincie Oost-Vlaanderen.

Het oorspronkelijke bezwaarschrift dat Gents MilieuFront hiertegen indiende vind je hier.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X