• Wij zijn GMF

    Wieske, helpt bij Frontaalverzending

    Ik vrijwillig met plezier voor GMF, lieve mensen en voor Gent.

Ook de kunst zegt: Red de Leegte!

21 maart 2024 at 11:07am

UPDATE 29/3/2024: Nadat GMF een pittig bezwaarschrift indiende, trok de projectontwikkelaar zijn aanvraag in. Voorlopig is de Leegte dus gered. GMF dringt er bij het stadsbestuur op aan om het gebied definitief te beschermen.

GMF sprak zich eerder al uit tegen de verkaveling van een weiland in Drongen. Wij vragen aan het stadsbestuur om de bouwaanvraag af te wijzen en het gebied te beschermen. Klimaatdichter Daniel Billiet trok naar Leegte en bracht een boodschap aan het gras. Ook een buurtbewoner bezorgde ons enkele knappe beelden.

De projectontwikkelaar probeert gegarandeerde waterproblemen in dit natte weiland tegen te gaan met, onder meer, terrassen op palen (lees hier meer over de totaal onverantwoorde aanvraag). Daarnaast ligt het ook nog eens vlak bij en tussen verschillende natuurgebieden. Daardoor lopen heel wat wilde dieren, zoals reetjes, door het weiland. Onverharde plaatsen zoals Leegte dienen onverhard te blijven. 

Daniel Billiet deelt deze mening met zijn boodschap aan het gras: 

Leegte anno 2024
Boodschap aan het gras

Wie spaart nog vandaag de dag
zoveel groen zo ver het oog reikt?

Jullie lopen mee met elke wind.
Toch blijf je honkvast trouw

aan je geboortegrond, aan al je
broers en zussen. Je liep hier

school, bloosde oogstrelend
groen als een verliefd groentje.

Straks worden jullie begraven
onder loodzware verstikkende 

stenen. Niemand vroeg of jullie
plaats wilden ruimen of liever bleven. 

Aanvaard mijn plaatsvervangende
schaamte om zoveel kortzichtig 

onbegrip. 

© Daniel Billiet

Een bezorgde buurtbewoner stuurde GMF knappe beelden van wilde reetjes die er geregeld opduiken.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X