• Wij zijn GMF

    Amélie, bestuurslid (HR) en all-round vrijwilliger

    GMF empowert iedereen die van Gent een gezondere stad wil maken.

Seghersplein wordt opgefrist: geef je mening en stuur de plannen bij!

13 oktober 2022 at 6:19pm

Het hart van de Brugse Poort krijgt een make-over. Er is nu een voorlopig plan, dat je hier kan bekijken. Aan dat plan is nog wat werk, vindt Gents MilieuFront. De Stad nodigt Gentenaars uit om hun mening te geven en belooft rekening te houden met de opmerkingen. Laat dus van je horen! 

Parkeren… en al de rest

Het is veelzeggend dat de marktkraampjes en de infostand-hut op het plannetje net in die zones staan waar autoparkeren niet kan. De autoparkeerplaatsen zijn dan wel ingekleurd als ‘zone voor economische activiteiten (ambulante handel)’, toch valt te vrezen dat de situatie vaak als volgt zal zijn:

-de parkeerplaatsen dienen quasi altijd als parkeerplaatsen;

-alle andere functies (groen, spelen, ontmoeten, markt, festival…) moeten de rest van de ruimte delen.

GMF pleit ervoor om die denkwijze om te draaien:

-parkeerplaatsen kunnen dienen voor marktkramen en dergelijke;

-de speel- en ontmoetingsruimte en ontharde plekken kunnen altijd hun functie behouden.

We zien dat de 8 parkeerplaatsen voor privéauto’s (en laad- en loszones) een groot deel van de ruimte in beslag nemen. Zouden veel mensen het postkantoor of het wijkgezondheidscentrum bezoeken met de (privé)auto? GMF denkt dat men hier vooral naartoe wandelt en fietst. 

Minder (of geen) autoparkeerplaats en meer fietsparkeerruimte dan her en der wat ‘nietjes’ zou dan ook welkom zijn. Ook het feit dat in de omliggende straten heel veel ruimte naar autoparkeren gaat, rechtvaardigt een lager aantal parkeerplaatsen. Wetende dat vele buurtbewoners niet eens een eigen auto hebben, biedt het Seghersplein een mooie kans om de oneerlijke verdeling van de publieke ruimte aan te pakken.

En als er dan toch autoparkeerplaatsen moeten blijven, reserveer er dan enkele exclusief voor deelmobiliteit. Ja, aan de kerk zijn er al parkeerplaatsen voor deelauto’s – maar als Stad Gent het meent met autodelen, moet het aantal voorbehouden plaatsen blijven stijgen.

Méér ontmoeten, méér vergroenen

De parkeerplaatsen vaker gebruiken voor kramen en marktwagens zorgt er niet alleen voor dat buurtbewoners de spel- en zitinfrastructuur ongehinderd kunnen gebruiken, het maakt ook méér ontmoetingsruimte en méér ontharding mogelijk. De kleine eilandjes groen op het plannetje kunnen zo een grote ontharde ruimte worden, wat het rommelige plein meer samenhang geeft. 

Zelfs met het Luizengevecht vlakbij heeft de dichtbebouwde Brugse Poort dringend meer groen nodig. Het stadsbestuur vermeldde de Brugse Poort in het bestuursakkoord terecht als een van de wijken die met voorrang vergroend moeten worden. De opfrissing van het Seghersplein biedt daarvoor een uitstekende kans. 

Geef je mening!

De stadsdiensten gaan het voorlopige plan nu aanpassen, rekening houdend met de reacties die binnenlopen. Dus: vind je ook dat het hart van de Brugse Poort een écht groene en aangename plek moet worden? Laat dan van je horen op een van de inspraakmomenten op het Seghersplein, of reageer (op diezelfde pagina) bij een van de onderwerpen vóór 31 oktober. Doen!

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X