• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

GMF dient bezwaar in tegen uitbaggering Schelde voor pleziervaart

6 april 2017 at 12:28pm
W&Z blijft – tegen wil en dank – verder gaan met hun plannen om de Schelde ter hoogte van Gentbrugge uit te baggeren en in te richten voor pleziervaart. 
Anderhalf jaar lang zochten W&Z, Gezwint, Natuurpunt Gent en Gents MilieuFront, onder supervisie van de gouverneur, naar een compromis om te kijken hoe de toekomst van de Schelde er kon uitzien. 
Na talloze vergaderingen wil W&Z nu een project MER (MilieuEffectenRapport) (hier vind je de kennisgeving van het project MER) opmaken met daarin opnieuw enkel een scenario waarbij pleziervaart naar Gent ingebakken zit. 
 
Pleziervaart is voor Gezwint, Natuurpunt Gent en Gents MilieuFront niet alleen een slecht idee, het is volgens ons ook duurder, schadelijk voor natuurwaarden en biedt niet meer veiligheid. De verenigingen vinden het vooral stuitend dat W&Z na hele tijd onderhandelen de kennisgeving voor dit project MER presenteren als een compromis. Gezwint, Natuurpunt Gent en Gents MilieuFront willen mee nadenken over een project waarbij veiligheid en natuurwaarden hand in hand gaan, maar ze hebben telkens gezegd dat pleziervaart voor hen onbespreekbaar waren. Volgens ons bestaat er een oplossing met een jaarrond gecontroleerd en gereduceerd getij sluis waarbij maximale getijdenwerking behouden blijft. GMF wil dus dat W&Z ook andere scenario’s dan diegene met pleziervaart onderzoekt. 
Het is voor Gents MilieuFront ook onbegrijpelijk dat W&Z blijft doorgaan met de pleziervaart-fetisj ondanks protest van verenigingen maar ook van de omliggende gemeenten: Gent, Destelbergen en Melle. Het ontbreken van een draagvlak voor pleziervaart is groot.
 
Onze volledige inspraak reactie vind je hier
We sturen onze inspraakreactie naar de CEL MER. 
Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X