• Wij zijn GMF

    Wieske, helpt bij Frontaalverzending

    Ik vrijwillig met plezier voor GMF, lieve mensen en voor Gent.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 voerden we intensief campagne.

  • Het begon met de opmaak van een memorandum,

  • Daarna vroegen we alle partijen om een klimaatpact te ondertekenen en polsten we naar hun ambities,

  • We organiseerden een persconferentie om ons klimaatpact en ons memorandum bekend te maken,

  • En na bekendmaking van het bestuursakkoord maakten we ook een evaluatie van het bestuursakkoord.

Vele handen dragen een steentje bij!  

GMF steunt als vereniging op de inzet van haar vrijwilligers

Jouw steun is belangrijk!

Steun ons en help zo mee onze campagnes en acties te realiseren

 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X