• GMF bakt het groen...
    Britta, vrijwilligster communicatiewerkgroep
    ... voor vergroening en verzoeting, tegen verzuring!

Gents MilieuFront maakte in 2016 een beleidsplan op voor de komende vijf jaar. Hierin teken we de strategische lijnen uit voor GMF.

We vertrekken van volgende 4 strategische doelstellingen:

1. GMF brengt milieu in de kern van het maatschappelijke debat

2. GMF stimuleert de Gentse bevolking, bedrijven en organisaties om hun milieu-impact voortdurend te verkleinen

3. GMF mobiliseert een beweging van voorvechters voor een duurzame, toekomstgerichte stad

4. GMF is een kwaliteitsvolle organisatie. 

Download en lees het volledige beleidsplan 2017 - 2021 hier

Front Jaarplan 2017 Hiermee verbonden maakten we ook een jaarplan 2017 op, waarin we vooruit plannen en heel  wat acties en campagnes plannen die  verbonden zijn met deze strategische en ook operationele  doelstellingen.

 Download en lees het volledige jaarplan 2017 hier. Zin om hieraan mee te werken? Heb je een idee  dat past onder één van onze  doelstellingen? Laat het ons weten! 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX