• Wij zijn GMF
    Joke, vrijwilliger activiteitenwerkgroep
    Om een groene omgeving te creëren waar onze kinderen kunnen opgroeien

Meerjarennota 2017-2021

Gents MilieuFront maakte in 2016 een beleidsplan op voor de komende vijf jaar. Hierin tekenden we de strategische lijnen uit voor GMF.

Cover GMFBeleidsplan2017 2021 1 1 pages to jpg 0001

 We vertrekken van volgende 4 strategische doelstellingen:

1. GMF brengt milieu in de kern van het maatschappelijke debat

2. GMF stimuleert de Gentse bevolking, bedrijven en organisaties om hun milieu-impact voortdurend te verkleinen

3. GMF mobiliseert een beweging van voorvechters voor een duurzame, toekomstgerichte stad

4. GMF is een kwaliteitsvolle organisatie. 

Download en lees het volledige beleidsplan 2017 - 2021.

  

Jaarplannen

Jaarlijks puren we hier samen met onze vrijwilligers een jaarplan uit, waarin we vooruit plannen en de strategische en operationele doelstellingen concreet vorm krijgen in onze acties, activiteiten en evenementen. Deze jaarplannen vormen de rode draad van onze werking en geven mee richting aan Gents MilieuFront en haar vele vrijwilligers. 

rsz jaarplan gmf 2021 1 page 0001

 

 Download en lees het volledige jaarplan 2017.

 Download en lees het volledige jaarplan 2018.

 Download en lees het volledige jaarplan 2019.

 Download en lees het volledige jaarplan 2020.   

  Download en lees het volledige jaarplan 2021.

 

Zin om hieraan mee te werken? Heb je een idee dat past onder één van onze doelstellingen?

Laat het ons weten! 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX