• GMF voor een leefbare stad...
    Kobe, penningmeester
    ... omdat Gent het waard is!  

Gents MilieuFront gebruikt verschillende communicatiekanalen om haar leden en sympathisanten te informeren en om invloed uit te oefenen in Gent en omgeving:

Werk mee aan de communicatie van GMF!

Gents Milieufront is steeds op zoek naar mensen die gebeten zijn door communicatie en media. Of je al jarenlange ervaring achter de rug hebt of er net aan wilt beginnen, dat maakt niet uit.

We hebben een communicatiewerkgroep die één keer per trimester vergadert over hoe we het Gents MilieuFront in de kijker zetten. Tijdens zo’n vergadering evalueren we voorbije campagnes en discussiëren we over nieuwe campagnes. We denken na over hoe we de inwoners van Gent zo helder mogelijk kunnen informeren en enthousiast maken over onze thema’s.

Voor het vormgeven van ons ledentijdschrift Frontaal komen we driemaandelijks samen in een aparte redactieraad.

Wil je meewerken aan de communicatie van GMF?

Stuur een mail naar info[at]gentsmilieufront.be of kijk voor meer informatie hieronder:

Vele handen dragen een steentje bij! 

GMF steunt als vereniging op de inzet van haar vrijwilligers

Jouw steun is belangrijk!

Steun ons en help zo mee onze campagnes en acties te realiseren

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX