• Wij zijn GMF
    Elina, voorzitster
    GMF, een plek voor iedereen met een milieu-idee!
In 2017 vierde Gents MilieuFront haar 20ste verjaardag!

Om het met de woorden van één van onze stagiaires Kaat Coppens te zeggen...

In 1997 was er eens…

een heel lief en zacht draakje. Hij genoot van het vliegen over de hele stad Gent, van hoog boven de wolken zag hij het gezellige stadje liggen. Wanneer hij dichter en dichterbij kwam merkte hij op dat de stad hier en daar er minder mooi bij lag. Overal waar hij kwam zag hij afval, mensen die zonder schaamte hun afval loslieten op de mooie wegen van Gent. “Dit kan niet langer zo blijven”, dacht hij. Snel terug naar huis om dit aan familie en vrienden te vertellen en samen iets zoeken dat ze kunnen ondernemen voor een mooier Gent. Tijdens dit overleg vertelden zijn drakenvrienden over de mooie landbouwgronden dat ze overal tegenkwamen. Ze kwamen tot de conclusie dat ze samen zouden werken en hierbij het stedelijk milieubeleid in het oog zouden houden. De draakjes hoopten met velen ook vele mensen te kunnen overtuigen om hier iets aan te doen, en snel. Er werd gelachen, de lieve draakjes zorgden voor ludieke acties die grote aandacht trokken. Maar met die lieve aanpak alleen zouden ze er niet geraken, de draakjes hadden weldegelijk scherpe tanden. Ze zijn niet bang om op te komen voor waar ze in geloven en waar ze de mogelijkheid tot een positieve verandering in zien.

In 2002 werd het serieus, met de steun van stedelijke, provinciale, gewestelijke en federale overheden ontstond een nieuwe focus de MilieuAdviesWinkel, voortaan werden duurzaam bouwen en energiebesparing de belangrijkste thema’s.

Nu zijn de draakjes met z’n zessen, gelukkig kunnen ze voor actie op meer dan 2000 leden en vele vrijwilligers rekenen. Deze vrijwilligers zijn verspreid over 4 groepen: de beleidswerkgroep, redactieraad, activiteitenwerkgroep en de losse vrijwilligers die bijspringen waar nodig. Samen zetten ze soms ludieke, lichte acties op maar ze kunnen ook hun scherpe tandjes laten blinken. Zo streeft het GMF  naar een duurzame samenleving die rekening houdt met de huidige generaties, zonder die van de toekomst in de weg te staan. De expertise van GMF situeert zich vooral bij milieuthema’s en stedelijke mobiliteit.

Ondertussen is het draakje al 21 jaar. Hoog bovenop het Belfort houdt hij een oogje in het zeil. Hij ziet en hoort alles.

*De iets drogere historiek lees je hieronder*

GMF is een verderzetting van de Federatie Milieubescherming gewest Gent (FMG), een regionale koepel van plaatselijke milieugroepen, die in de jaren '70 opgericht was. In de jaren '90 werd de behoefte aan een koepel kleiner en in september 1997 werd de federatie omgevormd tot een Gentse ledenvereniging.

Van bij de start in 1997 kon GMF rekenen op een ruime leden- en vrijwilligersgroep. We startten al snel met Frontaal als tijdschrift. In de beginjaren werkten we vooral rond afval en biologische landbouw, en volgden het stedelijk milieubeleid van nabij op. In 2002 zette GMF een grote stap naar een professioneel omkaderde club, met de oprichting van de MilieuAdviesWinkel, en dit dankzij de steun van de stedelijke, provinciale, gewestelijke en federale overheden. Duurzaam bouwen en energiebesparing werden voortaan de belangrijkste werkthema's. Vrij snel groeide het ledental tot 1000 en meer. Talrijke projecten en diensten werden opgestart om Gent en de Gentenaars te helpen groenere keuzes te maken.

GMF blijft de jaren qua werking, personeel en leden stijgen en wil ook in de komende jaren een stem in het Gentse debat zijn. 

Jouw steun is belangrijk!

Steun ons en help zo mee onze campagnes en acties te realiseren

Vele handen dragen een steentje bij! 

GMF steunt als vereniging op de inzet van haar vrijwilligers

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX