• Wij zijn GMF

  Benjamin, bestuurslid, handige harry

  Gelukkig zijn er ook veel mensen binnen en buiten GMF die constant aan de ecologische kar blijven trekken en op dezelfde nagel blijven kloppen.

GEZOCHT: nieuw lid voor het bestuur van Gents MilieuFront

16 februari 2024 at 3:07pm

Gents MilieuFront vzw zoekt versterking voor haar bestuur.

Dat bestuur bepaalt en bewaakt mee de langetermijnstrategie van GMF en is mee verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie, samen met de coördinator.

Taken:

 • Bewaken van de meerjarennota (beleidsplan) en jaarplan van Gents MilieuFront
 • Mee nadenken over strategische keuzes die Gents MilieuFront maakt – of zou moet maken – inzake organisatie, personeel, profiel, projecten, uitstraling, beleid … Enkele bestuursbeslissingen van de voorbije jaren:
  • Uitwerking van thuiswerkbeleid voor het personeel
  • In beroep gaan tegen een kap-en-kavelplan in Mariakerke
  • Aanwerving van iemand die zich voor GMF specifiek richt op het beleid.
  • Hervorming van de beleidswerkgroep naar het systeem van open GMF-raden.
  • Kiezen voor Europese projectoproepen
 • Uitvoering geven aan de meerjarennota en de jaarplannen van Gents MilieuFront.
 • Mee waken over de inkomsten en uitgaven van Gents MilieuFront.

Verwachtingen:

 • Aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen: 10x per jaar een avondvergadering van anderhalf uur.
 • De agenda van bestuursvergaderingen met eventuele nota’s op voorhand doornemen.
 • Deelnemen aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering, op een avond in maart.

GMF biedt jou:

 • Een geëngageerde groep medebestuurders die van Gent een duurzame stad wil maken.
 • Onkostenvergoeding voor onkosten binnen de functie. 
 • Vorming indien gewenst/nodig.
 • Een vrijwilligersvereniging met pit om binnen te werken. 

Kerncijfers GMF: 3.500 leden – 80 vrijwilligers – 10 medewerkers – 7 bestuurders

Per jaar 45 activiteiten – 800 geveltuintjes – 2.000 renovatieadviezen aan huis – occasionele samenwerking met 20tal organisaties – 150 persvermeldingen

Interesse om bestuurder te worden? Pieter (voorzitter) geeft graag meer toelichting over wat GMF nu is en welke rol het bestuur daarbij opneemt. Laat hem iets weten via pieter.nuytinck[at]gmail.com

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X