• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Unieke samenwerking brengt groen en water naar Ekkergem

16 maart 2023 at 5:41pm

Vier partijen – een groep buren uit Ekkergem, UGent, school Balans en Gents MilieuFront – hebben de ambities om de komende drie jaar Ekkergem te vergroenen, ontharden en vernatten. Ze hebben daarvoor Vlaamse middelen binnengehaald via de projectoproep groenblauwe parels. In totaal komen er voor €300.000 aan investeringen naar Ekkergem om de wijk biodiverser en groener te maken. 

Unieke samenwerking – 1500 m² ontharding en vergroening

De vier partijen – Universiteit Gent, school Balans, de buren uit Ekkergem en Gents MilieuFront – zijn allen actief op het grondgebied van Ekkergem en willen nu ook samen werk maken van een groener en biodiversere wijk. Ze willen niet alleen op hun eigen terreinen samenwerken, ze onderzoeken ook op welke manier er ingrepen kunnen komen op publiek domein. Ze gaan kijken ze de bestaande groene zones met elkaar kunnen verbinden, en hoe ze de opgedane ervaringen in de wijk en de stad kunnen verspreiden en verderzetten. In totaal zullen ze bijna 1500m² ontharden en vergroenen. Concreet staan volgende ingrepen op stapel:  

locatie ingreep te ontharden én vervolgens groenblauw in te richten oppervlakte (m²)
campus Coupure UGent Aan de hoofdingang van de campus (links van blok A), die nu bestaat uit kasseien en fietsenstallingen, wordt een grote zone onthard en groen blauw ingericht.Er worden verscheidene parkeerplaatsen geschrapt. De bestaande dolomietverharding (rechts van blok A) wordt weggehaald en vervangen door bomen en inheemse kruidachtigen .Er zullen ook verschillende wadi’s op de site worden aangelegd.  820
campus Dunant UGent Er wordt aan de hoofdingang een zone onthard, er worden plantenzones met ongelijke niveaus aangebracht, zodat natuurlijke infiltratie

van het regenwater in de bodem vergroot. De huidige fietsenstalling aan deze ingang wordt verplaatst. 

297
school Balans  De lagere school Balans wil de speelplaats ontharden en vergroenen. Dit project is bedacht en vormgegeven vanuit de mogelijkheden en behoeften van hun leerlingen met specifieke onderwijsnoden. De speelplaats wordt deels onthard, er komt een wadi, er komt veel horizontale en verticale vergroening. 110
corridors Ekkergem Ondersteunen van de aanleg van minstens 700 lopende meter extra geveltuinen en groenslingers in de wijk. Onderzoeken en uitwerken van infiltratiemogelijkheden voor regenwater. Zorgzaam aanplanten van zo veel mogelijk extra bomen op openbaar en privé domein. 254
totaal 1481

Kick-off 22 maart

Op 22 maart organiseren de vier partijen een kick-off om het project met al haar doelstellingen voor te stellen aan de stad, de inwoners van Ekkergem en de studenten van UGent. Het startevent vindt plaats in zaal Oehoe van Campus Coupure. Op de website van Gents MilieuFront lees je de details. De bedoeling van de kick-off is om meer info te geven bij de verschillende onderdelen en om enthousiasme op te wekken bij wijkbewoners, personeel en studenten. 

Situering van de wijk en de projectonderdelen

De wijk Ekkergem is gelegen in het westen van Gent tussen de Watersportbaan, de Nieuwewandeling en Groenevalleipark, de Coupure en de Rozemarijnstraat. Ze wordt doorkruist door de R40 (Einde Were en Martelaarslaan). De wijk is 40 ha groot en telt 2480 woningen. In Ekkergem bevinden zich onder andere een gevangenis, twee campussen van UGent en het Gentse politiehoofdkantoor.

De wijk is omgeven door drie groenblauwe gebieden: de Watersportbaan, het Groenevalleipark en de Coupure – een van de Groenklimaatassen van de stad. In de wijk zijn er twee kleine stadsparkjes, de straten zijn er smal. 

De vier subprojecten hebben tot doel:

  • nieuwe groenblauwe plekken in de wijk te creëren 
  • corridors te maken die de ecosystemen in en rond de wijk met elkaar verbinden.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X