• Wij zijn GMF

    Wieske, helpt bij Frontaalverzending

    Ik vrijwillig met plezier voor GMF, lieve mensen en voor Gent.

Vlaamse overheid wil achterhaalde oplossingen voor voorbijgestreefd shoppingcenter

8 augustus 2017 at 12:09pm

Momenteel loopt het openbaar onderzoek voor de aanleg van een weefstrook op de E40, tussen Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde. Zoals wel meer gebeurt, wordt dit openbaar onderzoek pal in de zomervakantie georganiseerd. Waarschijnlijk in de hoop dat veel mensen op reis zijn en er weinig bezwaren binnenkomen… GMF was wel thuis en diende bezwaar in. De vergunning wordt aangevraagd door het Agentschap Wegen en Verkeer.

De weefstrook hangt volledig samen met de ontwikkeling van het outletcenter op The Loop. Dit outletcenter zal naar schatting extra 8.000 autoverplaatsingen op een weekdag veroorzaken, liefst 10.000 in het weekend. Om dat verkeer op te vangen, komt Wegen en Verkeer nu met een heel originele, jaren-zeventig-beton-oplossing: we leggen gewoon een vierde rijvak bij. En we noemen het een weefstrook, dat valt niet zo op. GMF is al jaren fel gekant tegen het outletcentrum op The Loop, omdat dit project een mokerslag betekent voor de handel in de Gentse binnenstad. Met bijna 6 miljoen bezoekers per jaar staat een verkeersinfarct in de sterren geschreven en nog meer luchtvervuiling voor Gent. En we behoren al tot de meest vervuilde regio’s in Europa.

Er is trouwens nog niet eens een vergunning voor het outletcenter. De vorige vergunning werd ingetrokken na een rechtszaak van onder meer GMF. En ook het politiek draagvlak neemt zienderogen af. Politici van Groen, SP.A en Open VLD laten verstaan dat ze op zijn hoogst koele minnaars zijn. Schepen van Middenstand Christophe Peeters spreekt van een achterhaald concept van 20 jaar geleden. Verder besliste het stadsbestuur in maart 2017 om de meer dan 2.000 parkeerplaatsen niet langer mee te financieren.  Logisch, want dit outletcenter gaat helemaal in tegen het mobiliteitsbeleid van de stad Gent. Dat is er op gericht om het autoverkeer in te perken en het openbaar vervoer, fietsen en wandelen te promoten.

Het outletcenter en de weefstrook zullen er net voor zorgen dat meer bezoekers van The Loop voor de auto zullen kiezen en niet voor één van de alternatieven. Voor GMF is het dan ook onverantwoord dat overheidsmiddelen, geld van de belastingbetaler dus, geïnvesteerd wordt om een dergelijk omstreden en achterhaald project mogelijk te maken. Dit overheidsgeld zou veel beter geïnvesteerd worden in alternatieven voor het autoverkeer, om zo Flanders Expo, Ikea en alle andere bedrijven en kantoren op The Loop duurzaam bereikbaar te maken.

Lees het bezwaarschrift hier
Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X