• Wij zijn GMF

    Amélie, bestuurslid (HR) en all-round vrijwilliger

    GMF empowert iedereen die van Gent een gezondere stad wil maken.

Outletcenter aan The Loop is dood! Tijd voor iets nieuws.

13 oktober 2017 at 4:58pm

Op 13 oktober verkondigde Sven Taeldeman, voorzitter van SOGent, via een persbericht dat de opschortende voorwaarde voor het ontwikkelen van veld 12 (waarop het onder andere het outletcenter zou worden gebouwd) niet vervuld zijn. Concreet betekent dit dat de Grondbank The Loop en Artexis (die gronden bezit die essentieel zijn voor het ontwikkelen van veld 12) er niet in geslaagd zijn om een overeenkomst te vinden voor de verkoop van deze gronden. In mensentaal: het outletcenter van The Loop is dood. 

Het outletcenter aan the Loop was al jaren een doorn in het oog van Gents MilieuFront en Unizo. Onder de naam ‘Rip the loop‘ voerden beide organisaties campagne en zetten ze gerechtelijke procedures in om te voorkomen dat het outletcenter er zou komen. Beide organisaties waren vooral bezorgd omwille van het te verwachten verkeersinfarct die het outletcenter met zich zou meebrengen en de nefaste invloed die het complex zou hebben op het handelsapparaat van Gent en omliggende gemeenten. 

Gents MilieuFront is verheugd over deze ontwikkeling en het feit dat het outletcenter er nu niet meer komt. 

Gents MilieuFront wil dat de site en de visie op de ontwikkeling van de site en veld 12 volledig worden herbekeken. Gents MilieuFront wil ook dat de principes uit het RUP Handelsbeurs, die toelaat dat vooral shopping op deze site kan plaats vinden, op de schop gaan. Gents MilieuFront vindt dat de toekomstige ontwikkeling van de site minder verkeer moet aantrekken en geen concurrentie mag vormen voor de middenstand van Gent en omstreken. 

Gents MilieuFront gaat in de loop van dit najaar en voorjaar 2018 samen met Unizo en EVR architecten een nieuwe totaalvisie op dit gebied uitwerken. Een visie die uitgaat van een duurzamer model voor de stad en de omgeving. Eind juni willen we met onze conclusies naar buiten komen. We hopen dat de stad en alle betrokken stakeholders bereid zijn om mee na te denken over een nieuwe toekomstgerichte invulling van de site. En dus dat ze onze insteken voor een nieuwe invulling en het maatschappelijk debat daar rond alle kansen willen geven. 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X