• Wij zijn GMF

    Birgit, vrijwilliger activiteitenwerkgroep

    Ik wil meehelpen om van Gent een groene plek te maken waar stad en natuur samenkomen

GMF dient bezwaar in tegen plannen voor recreatieterreinen aan Watersportbaan

5 juni 2018 at 9:01am

Gantoise wil op de site ‘Halfweg’ aan de Noorderlaan in Gent sportterreinen en de nodige infrastructuur aanleggen. Ze dient daarvoor een omgevingsvergunningaanvraag in.

Gents MilieuFront wil met dit schrijven een bezwaarschrift indienen tegen dit project. Gents MilieuFront heeft vragen over het verdwijnen van groen en zuinig ruimtegebruik.

Op de plannen die voorliggen zien we geen bufferstrook aan de kant van het woonpark. Volgens Gents MilieuFront zou daar ook een bufferstrook van minstens 5 meter moeten komen.

Gents MilieuFront vraagt zich af of er een andere schikking van de infrastructuur en terreinen kan opgemaakt worden zodanig dat er minder ruimte wordt ingenomen en meer groen behouden kan blijven.

Over de autoparkeerplaatsen vraagt GMF zich af waarom er een verschil is tussen private en publieke parkeerplaatsen. Kunnen deze – door ze samen te voegen – niet in aantal verminderd worden en kan er niet zo zuiniger met de ruimte worden omgesprongen. 

Verder vraagt GMF zich ook nog af of er voldoende fietsenstallingen worden voorzien op het ontwerp.

De plannen voor het project vind je hier. Het RUP van het gebied vind je hier.

Het volledige bezwaarschrift vind je hier

 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X