• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

GMF verzet zich tegen kap-en-kavelplan in Mariakerke

30 mei 2023 at 4:11pm

GMF strijdt met buurtbewoners tegen een nieuw kap-en-kavelplan, een paar honderd meter ten noorden van de Westerbegraafplaats.

UPDATE 30/05/2023

GMF GAAT IN BEROEP

Begin mei verleende het Gentse college van burgemeester en schepenen een vergunning aan een eigenaar die een bos moedwillig en illegaal (want nadien geregulariseerd) beschadigde, waarna hij de verminderde ecologische waarde  gebruikte als argument om het bos verder te mogen kappen en bebouwen. Een onaanvaardbare gang van zaken en een onbegrijpelijke beslissing van het stadsbestuur. Op 30 mei ging GMF daarom, net als een aantal buurtbewoners, in beroep bij de Provincie. Lees hier ons beroepschrift.

Gents MilieuFront diende in december ’22 een bezwaarschrift in tegen het plan om een klein bos op te offeren voor vijf woningen.

De voorgeschiedenis is hallucinant: eerst kapte de eigenaar illegaal bomen. De compensatievoorwaarden (nieuwe bomen van een bepaalde grootte aanplanten) uit de regularisatie achteraf werden maar deels uitgevoerd. En nu vraagt de eigenaar een bouwvergunning aan met als argument dat het toch maar om een ‘minder waardevol’ bos gaat.

Dit soort praktijken kan Stad Gent toch onmogelijk goedkeuren?

Het project is absoluut geen goed voorbeeld van slimme verdichting. We moeten de plukjes groen die we her en der hebben, koesteren en met elkaar verbinden.

Het kap-en-kavelplan uit Mariakerke past allerminst in de ambities van het stadsbestuur om onze stad klimaatrobuust te maken, het hitte-eilandeffect tegen te gaan, de biodiversiteit te beschermen en het groene karakter van bepaalde wijken te vrijwaren.

De foto hierboven toont de onder water gelopen Eeklostraat, vlak bij het bos dat voor de bijl zou moeten gaan. De bijzonder hoge mate van verharding in Gent maakt onze stad bijzonder kwetsbaar voor waterbommen. Redenen te over dus om onze niet-verharde en groene ruimte extra goed te beschermen.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X