• Wij zijn GMF

    Lieve, activiteitenwerkgroep en boekenclub

    Samen gaan we voor beter

GMF dient bezwaar in nieuwe plannen voor uitbaggering Schelde

22 mei 2015 at 8:26am

Gents Milieufront dient bezwaar in tegen het eerste GRUP-voorstel ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham’. Gents Mileufront blijft fel gekant tegen de plannen om de zoetwatergetijdenrivier tussen Gentbrugge en Melle om te vormen tot een kanaal voor pleziervaart. De getijdenschelde is een verboden te wijzigen estuarium. Het gebied is zo belangrijk voor het zoete deel van de Schelde dat het opgenomen is in de instandhoudingsdoelingen in het kader van de habitatrichtlijn. Hierdoor mag men de zoetwatergetijdenrivier niet vernietigen en onder het mom van ‘compensatie’ elders losse ingrediënten van de verloren zoetwatergetijdenrivier (slikken en schorren) ontwikkelen.

Ons volledige bezwaar vind je hier bij onze bezwaarschriften

Op 19/5 om 18u30 is W&Z weer gestart met baggerwerken en dit op de helft tussen heusdenbrug en de snelwegbrug. Onderstaand vind je een aantal foto’s

{gallery}Gentse_Zwin{/gallery}

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X