• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

BIG JUMP: Gent springt voor proper (zwem)water

6 juli 2018 at 10:29am

Op zondag 8 juli springen we opnieuw in het water om aandacht te vragen voor een betere waterkwaliteit!

Het is alweer 42 jaar geleden dat het streven van de Europese Unie naar zuiver en gezond water begon met de eerste zwemwaterrichtlijn. Sinds 1999 is de waterkwaliteit in Vlaanderen gestaag verbeterd,maar toch halen we nog steeds bijna nergens de nagestreefde Europese norm volgens de Kaderrichtlijn Water.

Om het belang van zuiver water kan je moeilijk heen. Een natuurlijk riviersysteem met groene oevers biedt ons zuiver water, bescherming tegen overstromingen en droogte, een mooi landschap en ook ruimte voor waterrecreatie.

Door tijdens de Big Jump in het water springen, vragen we op een symbolische manier aandacht voor waterlopen die bruisen van het leven, waarin we zelf zonder gevaar een verfrissende duik kunnen nemen. Gents Milieufront (GMF), Natuurpunt Gent, Yaku en Goodplanet Belgium schuiven drie speerpunten naar voor om de waterkwaliteit te verbeteren: zwemzones met groene oevers, afbouw van plastic vervuiling en meer samenwerking in het waterbeleid.

Proper water en zwemzones: hand in hand
We willen een lans breken voor de ontwikkeling en inrichting van bad- en zwemzones in onze openbare waterlopen, met meer groene oevers. Zuivere waterlopen met groene oevers maken een wereld van verschil voor buitensport en recreatie, en voor de algemene beleving rond het water. Wanneer deze op grote schaal worden aangelegd hebben ze ook een positief effect op de biodiversiteit en dragen ze bij tot de natuurlijke waterzuivering van een rivier. Er zijn tal van inspirerende voorbeelden in andere Europese landen. Bij een recente bevraging van Gentse politieke partijen door GMF bleek dat alle partijen zich achter het voorstel scharen om 1 kilometer groene oevers in Gent te ontwikkelen, we hopen dat ook dat de Vlaamse Waterweg zich mee achter dit voorstel zal scharen in de volgende legislatuur.  

Plastic Soup
Met ‘Mei plasticvrij’ en de Plastic Attack nog vers achter de kiezen, sluit deze Big Jump ook naadloos aan bij de strijd tegen plasticvervuiling. In onze zeeën en rivieren drijven bergen plastic afval; afval dat voor veel zeedieren dodelijk is, want ze eten het op en kunnen het niet verteren. Maar ook wij krijgen deze plastic soep steeds meer op ons bord door de vis die we eten. Microplastics – kleine bestanddelen van plastic uit talloze cosmeticaproducten zoals scrubs en douchegels, vezels van kunststoffen kledij of overblijfselen van gedefragmenteerd, ronddrijvend plastic – worden vandaag nog niet gefilterd uit het afvalwater, en de vervuiling van het water door deze micropolluenten wordt evenmin gemeten. Het komt dus allemaal in onze rivieren en zeeën terecht. We willen daarom de overheid en de bedrijven oproepen om meer wetenschappelijk onderzoek te starten rond dit groeiende probleem, zodat ook plastic vervuiling in kaart gebracht en aangepakt kan worden.

GMF, Yaku, Natuurpunt Gent en GoodPlanet Belgium vinden het hoog tijd om meer kritisch om te gaan met plastic, en om bij de afvalwaterzuivering ook rekening te houden met de vervuiling die het overmatig gebruik van plastic veroorzaakt.

Samenwerking is noodzakelijk
Gents Milieufront, Natuurpunt Gent, Yaku en GoodPlanet Belgium juichen de voorbije inspanningen van Vlaanderen om de waterkwaliteit te verbeteren toe, maar roepen de overheid op om hier prioriteit aan te blijven geven. We vragen dat alle betrokken overheden en partijen nauw samenwerken om de doelen te behalen. Waterkwaliteit is niet alleen zaak van minder vervuilen en meer zuivering, maar is vooral het resultaat van hoe het landschap of de stad wordt ingericht, hoeveel water we verbruiken en hoe we onze waterlopen inrichten. Om de sprong te kunnen maken naar de goede waterkwaliteit in de volgende planperiode van de stroomgebiedsbeheerplannen zal het dan ook noodzakelijk zijn dat alle partijen inspanningen leveren en dat die inspanningen nog meer op elkaar worden afgestemd.  

Springen met Roos
Roos Vanacker zet opnieuw haar schouders onder de Big Jump in Vlaanderen. Ze zal springen in Gent, waar de jump muzikaal begeleid wordt door percussiegroep Famba.
Big Jump Gent maakt deel uit van een actie in Europees kader. Er wordt gesprongen op minstens 20 locaties in België en vele tientallen in de rest van Europa.

Afspraak om 14 aan de Portus Ganda, de Jump start om 15u!

{gallery}Big Jump 2018{/gallery}

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X