• Wij zijn GMF
    Elina, voorzitster
    GMF, een plek voor iedereen met een milieu-idee!

Afval

Afval
Gents MilieuFront verspreidt zaterdag 17 december 40.000 anti-reclamestickers. â...
Afval
Overal ter wereld hebben ouders op zaterdagochtend 18 april meegedaan aan de Great Cloth Diaper Chan...
Afval
Gent en sluikstorten: het blijft een hardnekkig probleem, net zoals in veel andere grote steden. Het...
Afval
GMF en Klein Spook vragen dat UGent herbruikbare luiers in haar crèches toelaat Als Gents MilieuFr...

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX