• Wij zijn GMF

    Birgit, vrijwilliger activiteitenwerkgroep

    Ik wil meehelpen om van Gent een groene plek te maken waar stad en natuur samenkomen

Opmerkingen bij een nieuwe weg in Zwijnaarde

13 oktober 2022 at 10:50am

Foute beslissingen uit het verleden  – een industriezone vergunnen naast een woonkern zonder degelijk vervoersplan – maken de aanleg van een nieuwe weg noodzakelijk. GMF spreekt zich niet uit tegen de aanleg van een ontsluitingsweg, maar heeft een aantal vragen en bedenkingen.

Onze opmerkingen kunnen bij het huidige project leiden tot bijkomende vergunningsvoorwaarden, en bij toekomstige projecten tot aangescherpte procedures. Het volledige bezwaarschrift kan je hier nalezen, hieronder vind je een samenvatting.

UPDATE februari 2023: Stad Gent trok in november 2022 de aanvraag in na een arrest van de raad voor vergunningsbetwistingen. GMF vroeg het stadsbestuur om de opmerkingen van GMF en buurtbewoners te bekijken alvorens de aanvraag opnieuw in te dienen (bij de provincie dit keer). Dat is niet gebeurd en de aanvraag werd ook (bijna) niet aangepast. Daarom diende GMF in februari 2023 opnieuw een bezwaarschrift in.

GMF betreurt het dat de Stad niet de tijd nam om onze opmerkingen te bekijken.

Boscompensatie in Zwijnaarde zélf

De stadsdiensten hebben duidelijk hun best gedaan om boomsparend te ontwerpen. Toch heeft GMF nog een aantal vragen en opmerkingen: 

1 Verplanten in plaats van kappen

Op basis van de huidige plannen is het niet duidelijk of men de mogelijkheid heeft bestudeerd om de ‘zeer waardevolle’ bomen te verplanten in plaats van te kappen. Het zou goed zijn om dit niet alleen te bestuderen maar in de projectbeschrijving ook te beargumenteren, zowel bij dit project als bij toekomstige.

2 Compensatie in de Gentbrugse meersen

Men kiest voor een snel uitvoerbare compensatie in de Gentbrugse meersen. Snel compenseren is belangrijk, maar: kan je nog wel van boscompensatie spreken als deze op een plek komt waar men toch al van plan was om te gaan vergroenen? 

Bovendien: het noorden van Zwijnaarde heeft echt nood aan meer groen, en er lijken mogelijkheden te zijn om het zogeheten Scheldelindepark uit te breiden. Het zou dus goed zijn om ter plaatse naar compensatiemogelijkheden te zoeken. Nog een extra reden daarvoor: groenklimaatas 4 loopt langs deze plek. Als het stadsbestuur het meent met de groenklimaatassen, mag het hier wel wat extra inspanningen leveren.

3 Compensatiefactor 2 volstaat niet

Het compensatievoorstel klopt juridisch, maar de waarde van een flink aantal jonge boompjes is véél kleiner dan de waarde van een klein aantal opgeschoten bomen. Men hoort ook naar stamvolume en CO₂-opnamecapaciteit te kijken.

Met het dossier rond de Belgacomtoren, waarbij overleg tussen de projectontwikkelaar, GMF en de Groendienst zorgde voor een fors grotere compensatie, is er nochtans een stevig precedent voor meer compensatie.

4 Hoe worden de te behouden bomen beschermd tijdens de werkzaamheden?

Er lijkt op dit moment geen bomeneffectanalyse of boombeschermingsplan te zijn opgesteld.

5 Hoe worden de toekomstige groenzones ingevuld?

Er worden groenzones voorzien, maar het is niet duidelijk of het om steriele grasbermen gaat, dan wel dat er nieuwe bomen komen. GMF pleit daarom voor een voorafgaande opmaak van een landschapsplan.

Hallo, ruimteneutraliteit?

Stad Gent streeft naar ruimteneutraliteit. In zijn beleidsnota uit 2021 omschrijft schepen Watteeuw wat dat betekent: ‘Als we nog ergens een nieuwe harde bestemming toelaten, dan moet er op een andere plek verdwijnen.’

Voor de ontsluitingsweg komt er iets meer dan 4.000 m² verharding bij. Dat is een behoorlijke oppervlakte. Onze vraag is dan ook: waar verdwijnt er 4.000 m² verharding? 

Het gaat niet op om hiervoor te verwijzen naar (het streven naar) de ruimteneutraliteit ‘per saldo’: zo’n strategie garandeert het mislukken van een stand-still in verharding. Als het stadsbestuur zijn eigen beleidsvoornemens ernstig neemt, moet het hieromtrent extra maatregelen nemen.

Verder plaatst GMF ook nog kanttekeningen bij de beperkte inspraakmogelijkheid van buurtbewoners en milieuverenigingen bij de opmaak van de plannen, en stellen we ook enkele vragen over lichtvervuiling.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X