• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en vrijwilliger activiteitenwerkgroep

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Ruimtelijke ordening

Stad Gent wil – zoals aangekondigd in haar nieuw ruimtelijk structuurplan ‘Ruimte voor Gent’ – twee nieuwe woonuitbreidingsgebieden aansnijden in […]

Verkiezingsdebat: de toekomst van wonen

29 augustus 2018 om 08:59am

Hoe en waar gaan wij Wonen in de toekomst? Waar moet de stad verdichten? Hoe zorgen we ervoor dat elke […]

Een interview met ecologisch geschiedkundige Erik Thoen Erik Thoen is Gewoon Hoogleraar aan de Ugent, waar hij in 1987 zijn […]

Dieren in de bouw

26 juli 2018 om 10:13am

Ecologisch bouwen is goed, natuurinclusief bouwen is beter! In oude gebouwen, met veel gaten en kieren, holle muren en verlaten […]

Gantoise wil op de site ‘Halfweg’ aan de Noorderlaan in Gent sportterreinen en de nodige infrastructuur aanleggen. Ze dient daarvoor […]

Gents MilieuFront diende bezwaar in tegen de vergunningsaanvraag van ‘Hof Ter Walle’, Prinsenhofplein 7. Het betreft de bouw van 12 […]

Op 9 mei 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een meergezinswoning […]

Paska Investment BVBA diende recent een aanvraag voor een omgevingsvergunning in voor de bouw van 6 woningen en 2 kantoren […]

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X