• Wij zijn GMF

    Zjef, vrijwilliger redactieraad Frontaal magazine

    Alle beetjes helpen, en samen bereiken we meer.

GMF probeert de samenleving – en Gent en het gevoerde beleid in het bijzonder – duurzamer en milieuvriendelijker te maken. Verkiezingen voor een nieuw (stads)bestuur zijn dus telkens een belangrijk moment voor ons. Logischerwijs zijn we altijd heel actief in een verkiezingsjaar – zowel bij lokale, regionale als federale verkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2024

In de loop van 2024 voert GMF campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober ’24. Eind 2023 schreven we daarvoor al een inspiratiebundel/memorandum bij elkaar!

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

In de loop van 2018 voerde GMF campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen onder de naam van Gent 2025. We schoven 20 speerpunten naar voeren.
Gents MilieuFront maakte een kieswijzer voor Gentenaars
We maakten ook een evaluatie van het bestuursakkoord.

Regionale & federale verkiezingen 2014

Verlanglijst Gents MilieuFront voor de Vlaamse en Federale Verkiezingen 2014. Het memorandum kan je hier downloaden.

Gemeenteraadsverkiezingen 2012

In ‘Voor een Gent vol Leven’ stelt het Gents MilieuFront haar wensen voor die volgens ons essentieel zijn om bewoners en natuur in Gent levend en levendig te houden. Meer toelichting vind je hier. Het volledig memorandum kan je hier downloaden.

Gemeenteraadsverkiezingen 2006

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen 2006 lanceerde GMF het memorandum ‘Zuurstof voor Gent’. De voorstelling van een aantal beleidsopties aan de kandidaatsbestuurders die volgens GMF essentieel zijn om de Gentse bewoners en natuur van de nodige zuurstof te voorzien. Het memorandum kan je hier downloaden.

Vraag voor een trage Leie

19 januari 2004: In dit dossier, een aanzet tot een nieuw memorandum, stelt het Gents MilieuFront de herwaardering van een trage weg langs de Leie tot helemaal in het centrum voor. Je kan het dossier hier downloaden.

Vele handen dragen een steentje bij!  

GMF steunt als vereniging op de inzet van haar vrijwilligers

Jouw steun is belangrijk!

Steun ons en help zo mee onze campagnes en acties te realiseren

 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X