• Wij zijn GMF

    Lieve, vrijwilliger beleidswerkgroep

    Samen gaan we voor beter

Actueel

Een drukke winkelstraat, wegenwerken, dronken feestvierders, een krijsende baby bij de buren … Wie voor het stadsleven kiest, neemt de […]

Zondagochtend 20 februari 2022 kreeg de zwaaikom aan de Dampoort een tijdelijke extra ‘versiering’: een bonte collectie van honderden mondmaskers […]

De GMF boekenclub las “Amor Mundi” van Steven Vromman. Joren Gistelinck schreef er onderstaand kort verslag over, voor onze Frontaal […]

Ons grondwater is kostbaar. Door te veel verharding en klimaatverandering staat de grondwatertafel onder druk. Voor een wijkbudgetvoorstel van een […]

Op dinsdag 25 januari 2022 hebben Gents MilieuFront (GMF) en Stad Gent in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham een eerste toekomstboom geplant. […]

Engie vraagt toestemming om op eigen terrein, gelegen aan de Energiestraat 2 te Gent (haven), een zonnepanelenpark te bouwen. Hiervoor […]

Meer dan 75% van de broeikasgasemissies in de EU is afkomstig van de productie en het gebruik van energie. We […]

Bij de heraanleg in Gentse straten wordt nog veel te weinig nagedacht over de rol van regenwater in onze stad. […]

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X