• Geen catchy quote, maar...
    Sabine, vrijwilligster
    ... dankzij mij kan je je broodrooster laten repareren op een Repair Café!

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening
Gents MilieuFront (GMF) is een regionale milieuvereniging met een veelzijdige we...
Ruimtelijke ordening
Gantoise wil op de site ‘Halfweg’ aan de Noorderlaan in Gent sportterreinen en de nodige infrast...
Ruimtelijke ordening
Gents MilieuFront diende bezwaar in tegen de vergunningsaanvraag van 'Hof Ter Walle', Prinsenhofplei...
Ruimtelijke ordening
Op 9 mei 2018 verleende het college van burgemeester en schepenen de stedenbouwkundige vergunning vo...
Ruimtelijke ordening
Paska Investment BVBA diende recent een aanvraag voor een omgevingsvergunning in voor de bouw van 6 ...
Ruimtelijke ordening
Verontwaardiging om de niet-aflatende teloorgang van de open ruimte: het is een emotie die als een r...
Ruimtelijke ordening
De stadsrand, dat gebied dat tegen de stad aanschurkt, maar je bezwaarlijk kan omschrijven als stede...
Ruimtelijke ordening
Alinso NV vraagt een omgevingsvergunning aan voor de realisatie van een nieuw hoofdkwartier en Polyt...

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX